The kitchen area

Kitchen

Kitchen

The studio area The lobby area

The lobby area

The control room

Control Room

Control Room

An office

The drum room

The Office

The Drum Room

The drum room
The Drum Room

HOME